Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Phục vụ hàng xuất

Hàng động vật sống

Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, có bằng chứng nhận của IATA về động vật sống. Quy trình phục vụ tuân thủ Thể lệ vận chuyển động vật sống của IATA (Tham khảo bảng giá phục vụ mục 1.3.3, 2.2.5).

Hàng lạnh

Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, cùng với hệ thống kho lạnh hiện đại đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệt độ của tất cả các loại hàng hóa.(Tham khảo bảng giá phục vụ mục 1.3.2).

Hàng nguy hiểm

Đội ngũ nhân viên phục vụ hàng nguy hiểm chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, có bằng chứng  nhận của IATA . Hệ thống kho lưu trữ và quy trình phục vụ tuân thủ các yêu cầu của Thể lệ vận chuyển hàng nguy hiểm của IATA (Tham khảo bảng giá phục vụ mục 1.3.5).

Hàng giá trị cao

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ áp tải hàng giá trị cao như kim loại quý, đá quý, nữ trang, tiền...., với quy trình khép kín, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và hệ thống kho thiết kế an ninh, bảo đảm an toàn cho hàng hóa từ khâu tiếp nhận, lưu kho đến khâu bàn giao hàng ra máy bay (Tham khảo bảng giá phục vụ mục 1.3.1, 2.2.4, 3.2)

Dán nhãn

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ dán nhãn cho các lô hàng xuất khẩu theo yêu cầu của khách hàng và đại lý hàng hóa (tham khảo bảng giá phục vụ mục 3.9)

Hàng mau hỏng

Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, có bằng chứng nhận của IATA về hàng mau hỏng. Hệ thống kho mát, kho lạnh và quy trình phục vụ tuân thủ Thể lệ vận chuyển Hàng mau hỏng của IATA, đảm bảo hàng hóa được phục vụ an toàn, kịp thời (Tham khảo bảng giá phục vụ mục 1.3.2, 2.2.3).