Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Hỏi & Đáp

Hỏi:     Trang WEB của TCS có cho phép xem thông tin chi tiết trên không vận đơn phụ ? Có cần phải đăng ký gì không ? Đối tượng nào thì xem được ?
Đáp:   Trang WEB của TCS có phục vụ thông tin về không vận đơn phụ. Tuy nhiên, thông tin này chỉ dành cho các đại lý có ký hợp đồng với TCS về việc sử dụng không vận đơn phụ . Các đại lý nêu trên cần đăng ký với TCS để có thể xem nội dung các không vận đơn phụ của đại lý mình. Bạn không phải trả một khoản lệ phí nào khi đăng ký.
Hỏi:     Tôi có phải trả một khoản lệ phí nào khi đăng ký sử dụng dịch vụ xem thông tin vận đơn phụ trên website của công ty TCS? Thủ tục đăng ký như thế nào ?
Đáp:   Bạn vào phần Dịch vụ/ Các biểu mẫu đăng ký, in và điền thông tin trên PHIẾU ĐĂNG KÝ, ký tên và đóng dấu cơ quan rồi mang đến bộ phận Tin học của công ty TCS. Nhân viên của bộ phận Tin học công ty TCS sẽ cấp cho bạn tên và mật khẩu để sử dụng dịch vụ này. Bạn không phải trả bất cứ một khoản lệ phí nào.