Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Tin chuyên ngành

Tỷ lệ sử dụng E-AWB sụt giảm nhẹ trong tháng Hai

07.04.2017

Theo báo cáo hàng tháng mới nhất của IATA, tỷ lệ thâm nhập thị trường của không vận đơn điện tử (e-AWB) đã giảm nhẹ trong tháng hai. Con số trong tháng đã giảm 0,3% vào tháng Giêng, theo số liệu mới nhất của Hiệp hội.

Sản lượng e-AWB trong tháng Hai là 639.419 trong khi đó vào tháng Một là 639.540.

Tuy nhiên, IATA đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho tỷ lệ thâm nhập ở mức 62% vào tháng Mười Hai năm nay, so với mức 48,2% đã đạt được trong tháng Hai. Mức độ thâm nhập thị trường đã đạt 48,5% vào tháng Một năm nay.

Tuy nhiên, đã có một sự tiến triển đáng kể với tỷ lệ thâm nhập tăng nhanh từ 37,2% từ tháng Ba 2016 đến nay.

Nguồn: aircargonews.net

Biên dịch: Nguyễn Đình Dũng

Quay lại danh sách tin