Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Tin chuyên ngành

DHL mở thêm cơ sở tại sân bay Hanover

09.06.2016

DHL Express đã mở thêm 1 cơ sở mới trị giá 32,5 triệu Euro tại sân bay Hanover nhằm hợp nhất hai trung tâm riêng biệt vào một cơ sở duy nhất.

Công trình hoàn toàn tự động với diện tích 30.000 m2 có khả năng xử lý 6.000 bưu kiện mỗi giờ, gấp đôi công suất so với các cơ sở trước đây.

Tòa nhà mới của DHL Express tại Hanover là một phần của chương trình phát triển cơ sở hạ tầng khổng lồ ở Đức.

Ngoài cơ sở này, các cơ sở khác tại Đức như Frankfurt, Stuttgart, Nuremberg, Freiburg và Mannheim cơ bản đã được hiện đại hóa và mở rộng.

Nguồn: Aircargonews.net

Biên dịch: Sơn Tùng

Quay lại danh sách tin