Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Tin nội bộ

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc TCS nhiệm kỳ 2017-2020.

23.11.2017

Ngày 22/11/2017 vừa qua, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) gồm có 03 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Khối văn phòng, Chi bộ Hàng nhập, Chi bộ Hàng xuất đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần I, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thực hiện theo công văn số 383-HD/TCĐU ngày 19/9/2017 của Ban Tổ chức Đảng ủy TCT Hàng không VN về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất đã kiện toàn lại nhân sự trong các chi bộ để phù hợp với tổ chức hoạt động của công ty hiện nay; tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên Chi bộ, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017-2020 sát với tình hình thực tế của mỗi Chi bộ. Đồng thời chỉ đạo VP.ĐĐT triển khai, hướng dẫn các Chi bộ chuẩn bị các văn kiện và đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thành công tốt đẹp, đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ đúng theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy TCS và đã bầu ra được Cấp chi ủy cho 03 Chi bộ có đầy đủ năng lực và phẩm chất chính trị.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kêu gọi toàn thể đảng viên và CBNV các bộ phận thuộc Công ty phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu điều hành, góp phần hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

>

Biên soạn: Nguyễn Đình Dũng

Quay lại danh sách tin