Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Tin nội bộ

TCS xuất sắc vượt qua kỳ đánh giá chứng chỉ ISO 9001:2015.

19.07.2018

Tháng 6 vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất ( TCS ) đã nhận kết quả đánh giá giám sát định kỳ hàng năm chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo về việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, cùng với sự đánh giá của QMS Việt Nam, sau thời gian đánh giá giám sát định kì và kiểm duyệt, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất đã đạt được kết quả tốt và đảm bảo duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành khai thác hàng hóa, được các đối tác, các hãng hàng không đánh giá cao.

Việc duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là cam kết của Ban Giám Đốc cùng toàn thể CBNV TCS trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống, nhằm cung cấp dịch vụ hàng hóa hàng không an toàn, chất lượng, an ninh.

 

 

Biên soạn: Trần Thị Thu Hương

Quay lại danh sách tin