Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa chuyên nghiệp cho khách hàng, phát triển sự nghiệp cho nhân viên, đóng góp cho cộng đồng xã hội cũng như là nơi đầu tư mang lại hiệu quả cho cổ đông.

Tầm nhìn

Trở thành một trong những nhà ga khai thác hàng hóa hàng không hàng đầu Đông Nam Á.

Giá trị cốt lõi

- Khách hàng là trên hết: Theo đuổi những giải pháp để cung cấp những dịch vụ phục vụ hàng hóa chuyên nghiệp với  nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.

- An toàn và an ninh: Cam kết ưu tiên tối đa về an toàn và an ninh hàng không.

- Văn hoá công ty: Xây dựng nền văn hoá trách nhiệm, chính trực, tự hào và tinh thần đồng đội.

- Đổi mới: Đào tạo và phát triển là nhân tố chính để tự cải tiến và đổi mới nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng.