Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Giới thiệu

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT

Tên giao dịch quốc tế: TAN SON NHAT CARGO SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: TCS.

Mã số doanh nghiệp: 0301215249

Trụ sở chính: 46-48 Hậu Giang, phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Cổ đông sáng lập:

STT Tên cổ đông Tỷ lệ ( % )
1 TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP 55
2 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 15
3 SATS LTD 15
4

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ HÙNG VIỆT

15

 

Ngành, nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: cung ứng dịch vụ kho quản lý hàng hóa cho các chuyến bay quốc tế tại Sân bay Tân Sơn Nhất; dịch vụ kho bãi ( CPC 742)
5210 (Chính)
2 Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng đường bộ và đường hàng không
5224
3 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ thông quan
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa
- Cung cấp dịch vụ nhà ga hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ( Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định tại Quyết định số 483/ QĐ-CHK ngày 25/01/2013 của Cục hàng không Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải)
5229
4 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn và cung cấp dịch vụ quản lý cho các hoạt động liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không ( Doanh nghiệp không trực tiếp tham gia vận tải hàng hóa và thực hiện các hoạt động thương mại) ( CPC 865)
7020