Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Các chứng chỉ nghiệp vụ

Là một kho hàng hóa quốc tế hàng đầu tại Việt Nam; với nỗ lực đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng; Công ty TCS thường xuyên cử cán bộ, công nhân viên tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ ở trong và ngoài nước. Nhất là các khóa học về phục vụ hàng hóa đặc biệt như : phục vụ hàng động vật sống, phục vụ hàng nguy hiểm,  hàng dễ hư hỏng…

Đến với TCS, toàn bộ hàng hóa của bạn sẽ được phục vụ một cách chuyên nghiệp nhất, an toàn nhất, tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định phục vụ của IATA đối với từng chủng loại.

Ngoài ra, nhân viên TCS đã tham gia khóa học và được cấp chứng chỉ kỹ năng chuyên nghiệp cho người huấn luyện hàng nguy hiểm do Học viện Phát triển và Đào tạo của IATA tại Singapore tổ chức kiểm tra và công nhận.

Dưới đây là một số chứng chỉ nghiệp vụ của nhân viên TCS được cấp bởi các tổ chức quốc tế có thẩm quyền:

hang dong vat song
Chứng chỉ phục vụ hàng động vật sống

Được cấp bởi Học viện Phát triển và Đào tạo của IATA tại Singapore.

phuc vu hang nguy hiem cat 6
Chứng chỉ phục vụ hàng nguy hiểm (DGR CAT 6)

Được cấp bởi SAAA Cargo Services Pte Ltd- Trường được chính thức công nhận của IATA đào tạo về hàng nguy hiểm tại Singapore.

chung chi hang de hu hong PER
Chứng chỉ phục vụ hàng dễ hư hỏng

Được cấp bởi Học viện Phát triển và Đào tạo của IATA tại Singapore.

ky nang hang nguy hiem
Chứng chỉ kỹ năng huấn luyện hàng nguy hiểm

Giáo viên nội bộ TCS đã được Học viện Phát triển và Đào tạo của IATA cấp chứng chỉ huấn luyện về hàng nguy hiểm.

an ninh hang khong
Chứng chỉ kỹ năng huấn luyện an ninh hàng không

Được cấp bởi Học viện Phát triển và Đào tạo của IATA tại Singapore.