Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Nhận hàng quốc tế

 

Bước 1: Làm thủ tục cấp thẻ tại cổng bảo vệ số 1

Để nhận thẻ, quí khách vui lòng xuất trình tại cổng bảo vệ số 1 những giấy tờ sau:

- Thư báo nhận hàng hoặc vận đơn hoặc số vận đơn

- CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác (có hình)

- Giấy giới thiệu (khách hàng là công ty)

Lưu ý: Quí khách vui lòng trả thẻ tại cổng ra.

Bước 2: Làm thủ tục nhận hàng tại Quầy thủ tục

 

1) Các tài liệu quí khách cần xuất trình như sau:

 

A. Nếu hàng nhận là hàng hóa của công ty:

  Trường hợp nhận hàng qua đại lý:

- Giấy ủy quyền của đại lý.

- Giấy giới thiệu gửi đến Công ty TCS: nội dung là cử nhân viên đến TCS nhận hàng hoặc nhận tài liệu.

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn) của người có tên trên giấy giới thiệu.

 

 

  Trường hợp tên người nhận hàng thể hiện trên MAWB không qua đại lý:

- Thư mời nhận hàng của TCS, hoặc bản sao của không vận đơn (AWB) của lô hàng hoặc số không vận đơn.

- Giấy giới thiệu gửi đến Công ty TCS : nội dung là cử nhân viên đến TCS nhận hàng hoặc nhận tài liệu.

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn) của người có tên trên giấy giới thiệu.

 

  Trường hợp nhận hàng thông qua ngân hàng:

- Vận đơn bản chính có xác nhận của ngân hàng hoặc giấy ủy quyền của ngân hàng (bản chính) có ký hậu.

- Giấy giới thiệu gửi đến Công ty TCS: nội dung là cử nhân viên đến TCS nhận hàng hoặc nhận tài liệu.

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn) của người có tên trên giấy giới thiệu.

 

B. Nếu hàng nhận là hàng hóa của cá nhân:

  Trường hợp hàng không qua đại lý:

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn) của người nhận hàng.

- Hộ khẩu của người nhận hàng.

 

  Trường hợp nhận hàng qua đại lý:

- Giấy ủy quyền của đại lý.

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn) của người nhận hàng.

- Hộ khẩu của người nhận hàng.

 

  Trường hợp mượn địa chỉ của công ty để giao dịch:

- Giấy xác nhận cho mượn địa chỉ của công ty cho mượn (có đóng dấu xác nhận).

- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn) của người nhận hàng.

 

  Trường hợp mượn địa chỉ cá nhân:

- Giấy xác nhận cho mượn địa chỉ của cá nhân cho mượn (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cho mượn địa chỉ).

- Bản chính hộ khẩu của cá nhân cho mượn.

- Hộ khẩu và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hạn) của người nhận hàng.

 

2) Quí khách sẽ trả tiền phục vụ, nhận hóa đơn, TCS sẽ giải quyết các thắc mắc tại khu vực này.

 

Lưu ý: Đối với trường hợp tạm trú, quí khách cần có xác nhận tạm trú của chính quyền địa phương, hộ khẩu và chứng minh nhân dân người nhận hàng.

Bước 3: Làm thủ tục mở tờ khai Hải quan

 

- Quí khách làm thủ tục đăng ký mở tờ khai kiểm hóa Hải quan tại Trung tâm Hải quan Tân Sơn Nhất.

- Đăng ký với Hải quan lô hàng quí khách sẽ nhận.

Bước 4: Nhận hàng và chờ kiểm tra Hải quan

- Quí khách đăng ký tại quầy phát hàng TCS lô hàng sẽ nhận, nhận phiếu xuất kho và hàng tại đây.

Bước 5: Kiểm tra Hải quan trước khi đưa hàng ra khỏi kho.

- Quí khách vui lòng thực hiện kiểm tra Hải quan trước khi đưa hàng ra khỏi kho.

Bước 6: Chất xếp hàng hóa lên xe.

- Quí khách vui lòng thực hiện chất xếp hàng hóa lên xe.

#section1#section2#section3#section4#section5#section6