Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489

Nhận hàng quốc tế

 

Bước 1: Làm thủ tục cấp thẻ tại cổng bảo vệ số 1

Để nhận thẻ, quí khách vui lòng xuất trình tại cổng bảo vệ số 1 những giấy tờ sau:

- Thư báo nhận hàng hoặc vận đơn hoặc số vận đơn

- CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác (có hình)

- Giấy giới thiệu (khách hàng là công ty)

Lưu ý: Quí khách vui lòng trả thẻ tại cổng ra.

Bước 2: Làm thủ tục nhận hàng tại Quầy thủ tục

Bước 3: Làm thủ tục mở tờ khai Hải quan

 

- Quí khách làm thủ tục đăng ký mở tờ khai kiểm hóa Hải quan tại Trung tâm Hải quan Tân Sơn Nhất.

- Đăng ký với Hải quan lô hàng quí khách sẽ nhận.

Bước 4: Nhận hàng và chờ kiểm tra Hải quan

- Quí khách đăng ký tại quầy phát hàng TCS lô hàng sẽ nhận, nhận phiếu xuất kho và hàng tại đây.

Bước 5: Kiểm tra Hải quan trước khi đưa hàng ra khỏi kho.

- Quí khách vui lòng thực hiện kiểm tra Hải quan trước khi đưa hàng ra khỏi kho.

Bước 6: Chất xếp hàng hóa lên xe.

- Quí khách vui lòng thực hiện chất xếp hàng hóa lên xe.

#section1#section2#section3#section4#section5#section6